Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Główny przedmiot

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

 

W uzasadnieniu do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wskazano, że zmiana podejścia do reguł dotyczących stosowania przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym, które podlegają różnym reżimom prawnym (właściwym dla zamówień klasycznych, sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) stała się konieczna m.in. dlatego, że w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (wciąż jeszcze obowiązującej) kwestia ta nie została uregulowana w sposób jasny, co mogło rodzić wątpliwości interpretacyjne szczególnie wśród zamawiających.

 

Nowa ustawa dzieli zamówienia o charakterze mieszanym na trzy kategorie:
 
  • podzielne na części;
  • niepodzielne na części;
  • służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności.

 

Ustalając zatem główny przedmiot zamówienia, za nadal obowiązujące należy przyjąć ustalenia wyroku TSUE z 21 lutego 2008 r. (C-412/04), w którym wskazano, że ustalenie głównego przedmiotu zamówienia należy prowadzić w świetle zasadniczych zobowiązań, przeważających w tych zamówieniach, a jako takie cechujących to zamówienie – przeciwstawiając je zobowiązaniom, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, a wymaga ich sam przedmiot zamówienia. Przy czym wartość poszczególnych występujących w nim świadczeń jest w tym względzie tylko jednym z wielu kryteriów, które należy brać pod uwagę w celu ustalenia głównego przedmiotu zamówienia.

 

Określenie głównego przedmiotu będzie więc możliwe po przeanalizowaniu tego, jakim celom ma służyć dane zamówienie. Prawidłowe ustalenie tej kwestii da zamawiającemu odpowiedź na pytanie, czy i które przepisy ustawy powinny być stosowane w danym postępowaniu.

 

Mateusz Saczywko

prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne