Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Główny przedmiot

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

 

W uzasadnieniu do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wskazano, że zmiana podejścia do reguł dotyczących stosowania przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym, które podlegają różnym reżimom prawnym (właściwym dla zamówień klasycznych, sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) stała się konieczna m.in. dlatego, że w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (wciąż jeszcze obowiązującej) kwestia ta nie została uregulowana w sposób jasny, co mogło rodzić wątpliwości interpretacyjne szczególnie wśród zamawiających.

 

Nowa ustawa dzieli zamówienia o charakterze mieszanym na trzy kategorie:
 
  • podzielne na części;
  • niepodzielne na części;
  • służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności.

 

Ustalając zatem główny przedmiot zamówienia, za nadal obowiązujące należy przyjąć ustalenia wyroku TSUE z 21 lutego 2008 r. (C-412/04), w którym wskazano, że ustalenie głównego przedmiotu zamówienia należy prowadzić w świetle zasadniczych zobowiązań, przeważających w tych zamówieniach, a jako takie cechujących to zamówienie – przeciwstawiając je zobowiązaniom, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, a wymaga ich sam przedmiot zamówienia. Przy czym wartość poszczególnych występujących w nim świadczeń jest w tym względzie tylko jednym z wielu kryteriów, które należy brać pod uwagę w celu ustalenia głównego przedmiotu zamówienia.

 

Określenie głównego przedmiotu będzie więc możliwe po przeanalizowaniu tego, jakim celom ma służyć dane zamówienie. Prawidłowe ustalenie tej kwestii da zamawiającemu odpowiedź na pytanie, czy i które przepisy ustawy powinny być stosowane w danym postępowaniu.

 

Mateusz Saczywko

prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne