Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Negocjacje bez ogłoszenia

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Magdalena Michałowska

O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie nowych przepisów?

 

Celem negocjacji jest znalezienie konsensusu. Wykonawca w trakcie prowadzonych negocjacji powinien pamiętać, że istotą rozmów jest dążenie każdej ze stron do podjęcia wspólnej decyzji w zakresie warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Ważne jest, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie reguluje ani czasu trwania, ani terminu negocjacji, a tym samym zamawiający nie jest związany konkretnym terminem, do którego ten etap postępowania musiałby się zakończyć. Możliwe jest zatem przeprowadzenie negocjacji podczas jednego spotkania, jak i prowadzenie kilku tur rozmów mających na celu wypracowanie rozwiązania. Wykonawca powinien dobrze się przygotować do negocjacji – zwłaszcza merytorycznie. Dzisiejsze możliwości technologiczne pozwalają na wykorzystanie najnowszych rozwiązań, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych, prezentacje multimedialne, konferencje online, wirtualne modele czy symulacje metodologii – w interesie wykonawcy leży wcześniejsze zapytanie dotyczące możliwości technicznych zamawiającego.


Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest prowadzenie rozmów przez zespół specjalistów, ekspertów reprezentujących wykonawcę. Istotne jest przy tym, aby osoby biorące udział w negocjacjach działały na podstawie posiadanych pełnomocnictw czy upoważnień. Jedną z najważniejszych zasad gwarantowanych w przepisach pzp jest poufność prowadzonych negocjacji: żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Wykonawca powinien więc dokładnie określić zakres informacji, których dotyczyć będzie ewentualna zgoda, jeszcze przed ich ujawnieniem.

 

Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień; doradca i wykładowca

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne