Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czas na analizę

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Jacek Jerka

Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed sporządzeniem planu postępowań o udzielenie zamówienia czy też po jego sporządzeniu i dlaczego?

 

Analiza potrzeb i wymagań jest dokonywana na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania, co „umiejscawia” tę czynność w czasie przygotowywania postępowania. Zgodnie z art. 83 ust. 1 nowej ustawy zamawiający publiczni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dokonują analizy potrzeb i wymagań. Jednak należy mieć na uwadze, że w podstawowym zakresie zamawiający publiczni identyfikują swoje potrzeby i wymagania już na etapie przygotowywania planu finansowego i związanego z nim planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kwestie związane z tworzeniem planu postępowań zostały określone w art. 23 nowego pzp. Brak jest podstaw do tego, aby ujmować w planie postępowań zamówienia, które nie mają uzasadnienia w potrzebach i wymaganiach zamawiającego publicznego. To w tej fazie definiowania zapotrzebowania na określone świadczenia następuje proces wskazania przez zamawiającego publicznego, które z nich będą zaspokojone w najbliższym roku i zostaną uwzględnione w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a które potrzeby zostaną zaspokojone w latach następnych. Co do zasady bowiem żaden zamawiający nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb w jednym roku finansowym (budżetowym).


Proces analizowania potrzeb i wymagań, który z reguły dokonywany jest w dłuższym horyzoncie czasowym, powinien zostać zakończony przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki umożliwiające zamawiającemu publicznemu odstąpienie od dokonania analizy potrzeb i wymagań w zamówieniach klasycznych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, określa art. 83 ust. 4 nowej ustawy.

 

Jacek Jerka
prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek zarządu OSKZP; praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne