Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Czas na analizę

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Jacek Jerka

Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed sporządzeniem planu postępowań o udzielenie zamówienia czy też po jego sporządzeniu i dlaczego?

 

Analiza potrzeb i wymagań jest dokonywana na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania, co „umiejscawia” tę czynność w czasie przygotowywania postępowania. Zgodnie z art. 83 ust. 1 nowej ustawy zamawiający publiczni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dokonują analizy potrzeb i wymagań. Jednak należy mieć na uwadze, że w podstawowym zakresie zamawiający publiczni identyfikują swoje potrzeby i wymagania już na etapie przygotowywania planu finansowego i związanego z nim planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kwestie związane z tworzeniem planu postępowań zostały określone w art. 23 nowego pzp. Brak jest podstaw do tego, aby ujmować w planie postępowań zamówienia, które nie mają uzasadnienia w potrzebach i wymaganiach zamawiającego publicznego. To w tej fazie definiowania zapotrzebowania na określone świadczenia następuje proces wskazania przez zamawiającego publicznego, które z nich będą zaspokojone w najbliższym roku i zostaną uwzględnione w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a które potrzeby zostaną zaspokojone w latach następnych. Co do zasady bowiem żaden zamawiający nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb w jednym roku finansowym (budżetowym).


Proces analizowania potrzeb i wymagań, który z reguły dokonywany jest w dłuższym horyzoncie czasowym, powinien zostać zakończony przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki umożliwiające zamawiającemu publicznemu odstąpienie od dokonania analizy potrzeb i wymagań w zamówieniach klasycznych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, określa art. 83 ust. 4 nowej ustawy.

 

Jacek Jerka
prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek zarządu OSKZP; praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne