Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Epidemia jako siła wyższa

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany do zawartej już umowy o udzielenie zamówienia publicznego – a zwłaszcza przedłużyć termin jej realizacji?

 

Siła wyższa najczęściej definiowana jest jako zdarzenie, którego nie da się uniknąć, wywołane różnymi czynnikami, w większości odnoszącymi się do kataklizmów naturalnych. Co ważne, w ramach zamówień publicznych siłę wyższą kojarzy się z okolicznościami uniemożliwiającymi realizację zawartej umowy zgodnie z jej treścią. Co do zasady strony mogą powołać się na zaistnienie siły wyższej wtedy, gdy same uregulowały w umowie, jak będą ją rozumiały i jakie skutki wywoła jej zaistnienie w stosunku do zawartej umowy. Zapisy mogą wprost wskazywać na zawieszenie biegu terminu realizacji umowy bądź też na jego wydłużenie.


Ustawa zwana tarczą antykryzysową nie odwołuje się do pojęcia siły wyższej jako okoliczności będącej podstawą zmiany zawartej umowy o zamówienia publiczne. Artykuł 15 tej ustawy wskazuje wyłącznie na obowiązek informacyjny o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Stąd też same strony umowy muszą ocenić, czy skutki wynikające z COVID-19 mogą mieć wpływ na należyte wykonanie zawartej umowy. W przypadku zaistnienia takiego wpływu ustawa odwołuje się do art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp, gdzie jest mowa o wystąpieniu takich okoliczności, w których konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W katalog tych okoliczności wpisuje się właśnie siła wyższa. Stąd też strony umowy, niezależnie od tego, czy uregulowały przesłanki zmiany umowy związane z siłą wyższą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, zawsze będą mogły skorzystać z możliwości zmiany umowy, m.in. w zakresie terminu jej realizacji, jeżeli wykażą, że skutki pandemii były nie do przewidzenia przez zamawiającego, który z należytą starannością przygotował postępowanie.

 

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne