Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Rozróżnienie środków dowodowych

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem przebiega granica między dokumentem przedmiotowym a treścią oferty?

 

Treść oferty stanowi oświadczenie woli wykonawcy. Na podstawie tego oświadczenia zamawiający może zweryfikować, co jest przedmiotem oferty składanej przez dany podmiot. Najprościej mówiąc, należy wskazać, że to na podstawie tego oświadczenia zamawiający może zidentyfikować zobowiązanie wykonawcy, uzyskać przykładowo wiedzę co do nazwy i modelu oferowanego urządzenia czy jego przedmiotowo istotnych parametrów. Informacje te podawane są zwyczajowo w formie oświadczenia wykonawcy poprzez wypełnienie przygotowanej przez zamawiającego tabeli dotyczącej przedmiotu dostawy. To oświadczenie i wypełniona tabela stanowią ofertę wykonawcy – takie essentialia negotii oferty. Oświadczeń tych uzupełniać nie wolno, jedynie na podstawie przepisu art. 87 ust. 1 pzp możliwe jest ich wyjaśnianie.

Dokument przedmiotowy ma natomiast na celu dodatkowe potwierdzenie, czy – znana już z oferty – konkretna dostawa, usługa lub robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Takim dokumentem w omawianym przypadku może być karta katalogowa produktu, jego dokumentacja techniczna lub inne dokumenty świadczące o dopuszczeniu danego produktu do stosowania na rynku.

W celu ustalenia granicy między ofertą a dokumentem przedmiotowym należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dokument składany przez wykonawcę identyfikuje przedmiot oferty i czy bez tego dokumentu można stwierdzić, jaki produkt wykonawca oferuje. Jeżeli jest to możliwe, to należy uznać, że mamy do czynienia z dokumentem przedmiotowym, jeżeli zaś nie można tego stwierdzić – jest to element oferty. Czasami zdarza się, że ten sam dokument może – w zależności od treści siwz – pełnić inną funkcję.


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne