Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Rozróżnienie środków dowodowych

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem przebiega granica między dokumentem przedmiotowym a treścią oferty?

 

Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Precyzja określenia wymaganych dokumentów należy do zamawiającego. Problem pojawia się wówczas, gdy zamawiający nieprawidłowo zaszereguje dokumenty do grupy tych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp. Tego typu niedoskonałości nie mogą, zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie, działać na niekorzyść wykonawcy, który w dobrej wierze składa ofertę, działając w zaufaniu do ustalonych przez zamawiającego postanowień specyfikacji.

Jednak nie każdy dokument wskazany przez zamawiającego może pełnić rolę dokumentu przedmiotowego, nie może nim być zwłaszcza ten, który stanowi skonkretyzowanie treści oferty przez wykonawcę. Ale granica w tym zakresie jest nieostra.

Ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych nieodzownym elementem treści oferty jest zawsze cena. Co do pozostałych elementów – to zamawiający określa w siwz wymagany od wykonawcy zakres i sposób konkretyzacji oświadczenia woli. W ramach takiego potwierdzenia mieści się również żądanie przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów poświadczających spełnianie jego wymagań przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dokumenty te należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty ma bowiem dodatkowo znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach. Stąd też jeśli dokument stanowi konkretną treść oferty, to nie ma wobec niego zastosowania procedura sanacyjna przewidziana w art. 26 ust. 3 pzp.


Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne