Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Szerokie rozumienie interesu

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Czy za interes prawny może być uznana chęć zapewnienia prawidłowości postępowania i legalności decyzji zamawiającego prowadzących do zawarcia umowy, nawet jeśli zawarcie umowy nastąpi z innym wykonawcą?

 

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może korzystać ze środków ochrony prawnej przede wszystkim po to, by uzyskać zamówienie publiczne w sytuacji, gdy jego oferta uplasowała się na pierwszym miejscu, ale zamawiający podjął decyzję o tym, iż oferta ta podlega odrzuceniu albo że wykonawca ten powinien być z postępowania wykluczony. W takim wypadku wykonawca nie ma problemu, by wykazać, że ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, co jest elementem obligatoryjnym składanego odwołania.


Inaczej sytuacja wygląda, gdy wykonawca wnosi odwołanie, którego efektem ma być unieważnienie postępowania. To oznacza, że interes w uzyskaniu zamówienia jest interesem przyszłym i niepewnym, ponieważ zamawiający nie ma obowiązku wszczynania postępowania po jego unieważnieniu, a wykonawca nie ma narzędzi prawnych, by go do tego nakłonić. Stąd też pojawia się pytanie, czy rozumienie interesu w uzyskaniu danego zamówienia może być interpretowane tak szeroko. Orzecznictwo Izby nie daje na nie jednoznacznej odpowiedzi. Analizując treść wyroków, można się spotkać z poglądami zarówno negującymi takie rozumienie przedmiotowego interesu, jak i – coraz częściej – wskazującymi na dopuszczalność odwołania wobec niezgodnych z przepisami czynności zamawiającego. W tym drugim wypadku uwzględnienie odwołania powoduje konieczność unieważnienia postępowania.


Uważam, że wykonawcy mają prawo kwestionować niezgodne z przepisami działania zamawiających nawet wtedy, gdy skutkiem tego będzie unieważnienie postępowania. Oprócz zmieniającego się sposobu myślenia KIO na możliwość tę wydaje się wskazywać zasada zawarta w art. 7 ust. 3 pzp, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca; członek zarządu OSKZP

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne