Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana przepisów a zmiana kosztów

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Zbigniew Leszczyński

Jak w praktyce wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

 

Zmiana stawki VAT nie stwarza problemów i od dawna we wzorach umów stosowane są zapisy, w myśl których faktury wystawiane będą ze stawką VAT obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu sprzedaży (odbioru robót budowlanych lub usług).

 

Moim zdaniem pozostałe przesłanki zawarte w art. 142 ust. 5 pzp nie są zgodne z naczelną zasadą pzp określoną w art. 7 ust. 1, ponieważ mogą z nich skorzystać tylko ci wykonawcy, którzy płacą swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie. Może zatem dojść do sytuacji, w której ostateczne wynagrodzenie takiego wykonawcy będzie wyższe niż podmiotu, który oferował wyższą cenę ofertową. Jednak przepis ten obowiązuje i będzie obowiązywał także po wejściu w życie nowej ustawy.

 

Odpowiadając więc na pytanie, należy wskazać, że w celu dokonania waloryzacji wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu dokumenty określające koszty zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy do czasu zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2–4. Wartość zamówienia wzrośnie o różnicę między tą kwotą a kwotą po podwyższeniu tego wynagrodzenia, w odniesieniu do pracowników, dla których te wartości były na minimalnym poziomie. Jeżeli wynagrodzenia były wyższe niż minimalne, to zmiana przepisów może nie być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia.

 

Pracuję w dość dużej gminie i tylko raz zdarzyło się, by wykonawca wystąpił o waloryzację wynikającą z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jednak nie przedstawił dokumentów, które upoważniałyby do zmiany wartości umowy. Wydaje się więc, że omawiany przepis jest raczej martwy i wskazane w nim przesłanki – poza przesłanką dotyczącą stawki VAT – powinny być usunięte z pzp. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest waloryzacja wskaźnikiem GUS-owskim.

 


 

Zbigniew Leszczyński

zastępca naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne