Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zmiana przepisów a zmiana kosztów

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Zbigniew Leszczyński

Jak w praktyce wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

 

Zmiana stawki VAT nie stwarza problemów i od dawna we wzorach umów stosowane są zapisy, w myśl których faktury wystawiane będą ze stawką VAT obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu sprzedaży (odbioru robót budowlanych lub usług).

 

Moim zdaniem pozostałe przesłanki zawarte w art. 142 ust. 5 pzp nie są zgodne z naczelną zasadą pzp określoną w art. 7 ust. 1, ponieważ mogą z nich skorzystać tylko ci wykonawcy, którzy płacą swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie. Może zatem dojść do sytuacji, w której ostateczne wynagrodzenie takiego wykonawcy będzie wyższe niż podmiotu, który oferował wyższą cenę ofertową. Jednak przepis ten obowiązuje i będzie obowiązywał także po wejściu w życie nowej ustawy.

 

Odpowiadając więc na pytanie, należy wskazać, że w celu dokonania waloryzacji wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu dokumenty określające koszty zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy do czasu zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2–4. Wartość zamówienia wzrośnie o różnicę między tą kwotą a kwotą po podwyższeniu tego wynagrodzenia, w odniesieniu do pracowników, dla których te wartości były na minimalnym poziomie. Jeżeli wynagrodzenia były wyższe niż minimalne, to zmiana przepisów może nie być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia.

 

Pracuję w dość dużej gminie i tylko raz zdarzyło się, by wykonawca wystąpił o waloryzację wynikającą z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jednak nie przedstawił dokumentów, które upoważniałyby do zmiany wartości umowy. Wydaje się więc, że omawiany przepis jest raczej martwy i wskazane w nim przesłanki – poza przesłanką dotyczącą stawki VAT – powinny być usunięte z pzp. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest waloryzacja wskaźnikiem GUS-owskim.

 


 

Zbigniew Leszczyński

zastępca naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne