Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zmiana przepisów a zmiana kosztów

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Jak w praktyce wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

 

Teoretycznie ustawodawca w art. 142 ust. 5 zagwarantował obowiązek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ – jak podkreśla UZP – zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana automatycznie.


W sytuacji zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia, liczby przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Konieczne jest zatem wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między przesłanką a podstawą zmiany wynagrodzenia. W przypadku usług realizowanych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika (np. usługi ochrony, dowozu dzieci do szkół) nie sposób nie zauważyć, że wzrost minimalnego wynagrodzenia bezpośrednio wpływa na koszty wykonania zamówienia. Natomiast w przypadku zamówień rozliczanych na podstawie cen jednostkowych odnoszących się do jednostki naturalnej (np. m, m3, ha) konieczne będzie wykazanie średniej wydajności dziennej urządzenia, następnie należy obliczyć wydajność jednego pracownika (w oparciu o normy pracochłonności) i dopiero wówczas możliwe będzie wykazanie faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku waloryzacji wynagrodzenia obejmującego sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikających z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dokonywanych przez wykonawcę (art. 135 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). Wykonawca zobowiązany został do przedstawienia kalkulacji i symulacji wzrostu kosztów uzależnionych od deklarowanej przez pracodawcę wysokości wpłaty na PPK, która w części składki pracodawcy może wynieść od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto.


Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne