Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Szacowanie zakupu jednorazowego

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska

Czy na gruncie nowej ustawy zamawiający będzie zobowiązany do agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo?

 

Zamawiający, udzielając zamówień bagatelnych, zobowiązani będą nie tylko do ujęcia ich w sprawozdaniu rocznym (jak to ma miejsce już obecnie), ale również do bieżącego publikowania ogłoszeń w BZP. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach, co ma zapewnić przejrzystość udzielania zamówień publicznych.

W art. 2 ust. 2 nowego pzp ustawodawca posłużył się pojęciem „jednorazowy zakup”, którego jednak nie zdefiniowano w przepisach, co może w przyszłości rodzić pewne wątpliwości dotyczące tego, czy w stosunku do zamówień bagatelnych będzie zachodzić konieczność ustalania wartości zamówienia w myśl zasad ogólnych wskazujących na konieczność agregowania zamówień, czy też nie.

W uzasadnieniu do nowej ustawy wskazano, że „wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg”. Zatem wydaje się, że zamówieniem bagatelnym – odwołując się również do definicji słownikowej – będzie takie zamówienie, którego jednostkowa wartość mieści się w przedziale 50 000–130 000 zł. W przypadku gdy na potrzeby szacowania wartości zamówienia wartość dwóch umów przewyższy 50 tys. złotych, to wydaje się, że zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli wartość świadczenia nabywanego w ramach jednej konkretnej umowy tego progu nie przekroczy. Jednak udzielenie dwóch równoległych zamówień na ten sam lub podobny zakres przy rozdzielnym szacowaniu ich wartości będzie się mogło wiązać z zarzutami w trakcie ewentualnie prowadzonych kontroli.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jsfp, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne