Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Szacowanie zakupu jednorazowego

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska

Czy na gruncie nowej ustawy zamawiający będzie zobowiązany do agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo?

 

Zamawiający, udzielając zamówień bagatelnych, zobowiązani będą nie tylko do ujęcia ich w sprawozdaniu rocznym (jak to ma miejsce już obecnie), ale również do bieżącego publikowania ogłoszeń w BZP. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach, co ma zapewnić przejrzystość udzielania zamówień publicznych.

W art. 2 ust. 2 nowego pzp ustawodawca posłużył się pojęciem „jednorazowy zakup”, którego jednak nie zdefiniowano w przepisach, co może w przyszłości rodzić pewne wątpliwości dotyczące tego, czy w stosunku do zamówień bagatelnych będzie zachodzić konieczność ustalania wartości zamówienia w myśl zasad ogólnych wskazujących na konieczność agregowania zamówień, czy też nie.

W uzasadnieniu do nowej ustawy wskazano, że „wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg”. Zatem wydaje się, że zamówieniem bagatelnym – odwołując się również do definicji słownikowej – będzie takie zamówienie, którego jednostkowa wartość mieści się w przedziale 50 000–130 000 zł. W przypadku gdy na potrzeby szacowania wartości zamówienia wartość dwóch umów przewyższy 50 tys. złotych, to wydaje się, że zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli wartość świadczenia nabywanego w ramach jednej konkretnej umowy tego progu nie przekroczy. Jednak udzielenie dwóch równoległych zamówień na ten sam lub podobny zakres przy rozdzielnym szacowaniu ich wartości będzie się mogło wiązać z zarzutami w trakcie ewentualnie prowadzonych kontroli.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jsfp, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne