Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Szacowanie zakupu jednorazowego

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Czy na gruncie nowej ustawy zamawiający będzie zobowiązany do agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo?

 

Wyodrębniając w art. 2 ust. 2 nowego pzp zamówienia mniejsze niż 130 000 zł, ale nie mniejsze niż 50 000 zł, ustawodawca określił je mianem „zamówienia bagatelne”. Wprowadzone pojęcie zapewne miało ułatwić poruszanie się po meandrach nowej ustawy. Niestety, w tym samym artykule pojawia się nowe – nie wiadomo, dlaczego niezdefiniowane – określenie dotyczące ww. zamówień: przepis stanowi, że dotyczy to „zakupu jednorazowego”. Trudno nie zadać sobie pytania: czy na gruncie nowej ustawy będziemy zobowiązani do łącznego szacowania zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo? Uważam, że nie można zbyt pochopnie uznać, że wobec wprowadzenia nowego określenia nie będzie obowiązku szacowania wartości zamówień poprzez ich agregację.

Zauważyć trzeba, że w nowej ustawie obok obowiązku planowania zamówień wprowadzono też konieczność aktualizacji tychże planów. Trudno więc przyjąć, że jeśli zamawiający zaplanuje swoje zamówienie na kwotę np. 90 000 zł, to będzie mógł podzielić je na dwa odrębne zamówienia (po 45 000 zł każde) lub że wprost od razu zaplanuje dwa osobne dla jednorodnego zamówienia, po 45 000 zł, tym samym unikając konieczności przestrzegania zasad ustanowionych dla zamówień bagatelnych. Podział zamówień w celu niestosowania ustawy jest bowiem niedopuszczalny. Ustawodawca jasno wskazał, kiedy jest możliwe podzielenie zamówienia, dopuszczając zastosowanie zasad właściwych dla wartości danej części zamówienia (art. 30 ust. 4 nowej ustawy) w przypadku, gdy dotyczy to tylko 20% wartości całości zamówienia. Warto więc, aby w słowniku nowej ustawy jednoznacznie zostało wskazane, co to jest „zakup jednorazowy” i jakimi zasadami należy się kierować, ustalając jego wartość, albo konieczne będzie wydanie przez UZP opinii wskazującej jednoznaczną interpretację tego określenia. Mamy jeszcze rok, by rozwiać pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne