Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wykluczenie z powodu przestępstwa

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska

Jaki wpływ na sytuację wykonawcy ma fakt, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia?

 

W art. 24 ust. 7 pzp ustawodawca przewidział okresy, w których wykonawcy podlegają wykluczeniu z powodu skazania za określone przestępstwa. Okresy wskazane w analizowanym przepisie nie są związane z okresami zatarcia skazania, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zatarcie skazania nastąpiło przed terminem składania ofert, to nie można przyjąć, że wykonawca w ogóle był skazany. Skutkiem zatarcia skazania jest uznanie skazania za niebyłe, a konsekwencją jest usunięcie wpisu z rejestru skazanych.

Należy też pamiętać, że nie każde skazanie ujawnione w informacji z KRK oznacza automatyczne wykluczenie z postępowania. Natomiast jeżeli wykonawcę będącego osobą fizyczną (lub – w przypadku pozostałych wykonawców – wykonawcę, którego urzędującego członka organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej albo prokurenta) skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, będzie on podlegał wykluczeniu, jeśli nie upłynęło 3 lub 5 lat (w zależności od rodzaju przestępstwa) od uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. Zatem w sytuacji gdy dana osoba została skazana za przestępstwo, które z mocy prawa skutkuje koniecznością wykluczenia z postępowania, ale od uprawomocnienia się wyroku wydanego w tym zakresie minęło więcej niż – odpowiednio – 3 lub 5 lat, to zamawiający nie ma możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymiar kar, jakie zostały przez ustawodawcę przewidziane za popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw, jest bardzo zróżnicowany i może to być zarówno kara pozbawienia wolności (od roku do 15 lat) czy ograniczenia wolności, jak również kara grzywny.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jsfp, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne