Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wykluczenie z powodu przestępstwa

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Jaki wpływ na sytuację wykonawcy ma fakt, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia?

 

Zaistnienie podstawy wykluczenia nie oznacza automatycznego wykluczenia wykonawcy z postępowania. W art. 24 ust. 8 pzp ustawodawca pozwala wykonawcom na skorzystanie z procedury tzw. samooczyszczenia. Ponadto kodeksowa regulacja dotycząca zatarcia skazania umożliwia usunięcie danych skazanego z rejestru skazanych i posługiwanie się mianem niekaranego. Na gruncie pzp istnieje ponadto możliwość skorzystania z art. 24 ust. 7  pzp, zgodnie z którym, mimo że wykonawca jest karany i figuruje w KRK, to m.in. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i  upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wykonawca nie może zostać wykluczony (chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia). Podobnie jest w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, został skazany za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7, jeżeli upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia (chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna), wykonawca również nie może zostać wykluczony.

W skrajnych sytuacjach może dojść do takiego splotu okoliczności, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w omawianej podstawie wykluczenia, może być wyższy niż wymienione 5 i 3 lata karencji od dnia uprawomocnienia się wyroku. W ten sposób – mimo trwania kary – wykonawca na gruncie pzp nie może być wykluczony z postępowania, mimo popełnienia przestępstwa uprawniającego do jego wykluczenia.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne