Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowa ustawa uchwalona

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Piotr Pieprzyca

Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w treści nowego pzp? Czy wprowadzone zmiany są korzystne dla zamawiających i wykonawców?

 

Uchwalone 11 września przepisy dotyczące zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu unijnego, wprowadzają wiele nowych rozwiązań w zakresie sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, istotnych z punktu widzenia wykonawcy. Ustanowiono m.in. nowy tryb postępowania, zwany podstawowym, w którym to – jeśli zamawiający zadecyduje o możliwości prowadzenia negocjacji w ramach postępowania – wykonawcy mogą wpływać na ostateczną treść składanej oferty po bezpośrednim kontakcie z zamawiającym. Rozwiązanie to należy uznać za dobre, gdyż brak bezpośredniego kontaktu między zamawiającym i wykonawcami często prowadzi do sporów na etapie składanej oferty lub w trakcie realizacji umowy. Przypuszczalnie rozwiązanie to będzie miało również efekt niepożądany, a mianowicie wpłynie na wydłużenie się postępowania o czas niezbędny na przeprowadzenie trzech etapów procedury:

– złożenie oferty podlegającej negocjacjom;
– negocjacje;
– złożenie oferty ostatecznej.

Może generować po stronie wykonawcy dodatkowe koszty, jednak wydaje się, że jednocześnie zaowocuje urealnieniem składanych ofert.

Pozytywnie należy również ocenić nowe rozwiązanie dotyczące przedłużania terminu związania ofertą – wykonawca nie będzie z własnej inicjatywy przedstawiał oświadczenia, pozostanie mu jednak możliwość wyrażania zgody na wezwanie zamawiającego w tym zakresie. Co ważne, zamawiający, tworząc wzór umowy z wykonawcą, będzie musiał brać pod uwagę m.in. przepisy ograniczające odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy lub stosowanie kar umownych. Opisane wyżej zmiany należy ocenić pozytywnie, choć dopiero sposób ich zastosowania przez zamawiających pokaże realne korzyści dla wykonawców.

 


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, wspólnik w PROZAM Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci Sp.k., członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne