Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nowa ustawa uchwalona

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    roboty budowlane

Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w treści nowego pzp? Czy wprowadzone zmiany są korzystne dla zamawiających i wykonawców?

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych na pewno lepiej porządkuje przepisy dzięki przyjęciu nowej systematyki i podziału na XII oddziałów – od przepisów ogólnych właściwych dla postępowań o mniejszych i większych wartościach poprzez przepisy odrębne dla tych postępowań.

Nie zmieniając trybów udzielania zamówień dla postępowań klasycznych o wartościach równych lub przekraczających progi unijne ustawa uzupełnia te przepisy, które dotąd budziły wątpliwości w praktyce i były niejednolicie stosowane. Dzięki określeniu innych trybów w postępowaniach o mniejszych wartościach nowa ustawa może doprowadzić do ułatwienia udzielania zamówień, pozwolić na negocjacje z wykonawcami i tym samym zachęcić wykonawców z rynku MŚP do udziału w przetargach. Jednak decyzja o tym, czy procedura będzie szybsza, prostsza, oparta tylko na oświadczeniach, zależeć będzie – tak jak dotychczas – od samych zamawiających. Ustawa nie nakazuje ułatwień, lecz tylko na nie pozwala. Zachęca też, ale nie obliguje do odejścia od złych praktyk związanych z kształtowaniem umów jednostronnie korzystnych dla zamawiającego. Do treści aktu prawnego nie dołączono bowiem projektowanych przepisów zakazujących wprowadzania postanowień rażąco niekorzystnych dla wykonawców, zastępując je regulacją dotyczącą obowiązku współpracy obu stron przy wykonaniu umowy; zamknięto przy tym katalog klauzul abuzywnych. Ponadto wprowadzono obowiązek określania maksymalnej wysokości kar umownych, a także przewidzenia waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawców w umowach o roboty budowlane lub usługi trwające powyżej 12 miesięcy. Zwiększono dostęp do środków ochrony prawnej, a także wprowadzono procedurę polubownego rozstrzygania sporów. Wprowadzono również przepisy mające na celu ujednolicenie zasad i wyników kontroli.

 


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne