Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana sposobu spełniania warunków

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    podmiot trzeci

W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14. Na podstawie tego orzeczenia Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której doprecyzowuje pogląd dotyczący uzupełniania dokumentów w przypadku, gdy w postępowaniu wykonawca powołuje się na podmiot trzeci. Opinia skupia się na sytuacji, w której podmiot trzeci pojawia się nie w momencie składania oferty, ale na etapie późniejszym, w wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów, skierowanego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp ze wskazaniem na dyspozycję art. 22a ust. 6 pzp. Należy bardzo jednoznacznie stwierdzić, że regulacja dotycząca uzupełniania dokumentów jest określona tylko w jednym miejscu prawa zamówień publicznych – to jest w art. 26 ust. 3. Artykuł 22a ust. 6 ustawy nie stanowi dodatkowej regulacji uzupełniania dokumentów, lecz jedynie określa, jak prawo dopuszcza uzupełnienie dokumentów w sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na zdolności innego podmiotu, a w trakcie oceny dokumentów okazuje się, że zdolności te, na które się powołuje, są niewystarczające w zakresie wymogów postawionych przez zamawiającego, albo gdy okazuje się, że w stosunku do podmiotu trzeciego zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca może uzupełnić te dokumenty tylko na podstawie uzyskanego od zamawiającego wezwania o uzupełnienie dokumentów w tym zakresie. W swojej opinii UZP podkreśla, że art. 22a ust. 6 nie jest odrębną/dodatkową procedurą wzywania do uzupełniania dokumentów, mogącą toczyć się niezależnie obok procedury z art. 26 ust. 3. Takie samodzielne (bez wezwania zamawiającego wynikającego z art. 26 ust. 3) uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę jest bowiem traktowane jako przedstawienie nowej oferty (tak też TSUE w wyroku C-387/14). 

 


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne