Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zmiana sposobu spełniania warunków

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    podmiot trzeci

W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14. Na podstawie tego orzeczenia Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której doprecyzowuje pogląd dotyczący uzupełniania dokumentów w przypadku, gdy w postępowaniu wykonawca powołuje się na podmiot trzeci. Opinia skupia się na sytuacji, w której podmiot trzeci pojawia się nie w momencie składania oferty, ale na etapie późniejszym, w wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów, skierowanego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp ze wskazaniem na dyspozycję art. 22a ust. 6 pzp. Należy bardzo jednoznacznie stwierdzić, że regulacja dotycząca uzupełniania dokumentów jest określona tylko w jednym miejscu prawa zamówień publicznych – to jest w art. 26 ust. 3. Artykuł 22a ust. 6 ustawy nie stanowi dodatkowej regulacji uzupełniania dokumentów, lecz jedynie określa, jak prawo dopuszcza uzupełnienie dokumentów w sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na zdolności innego podmiotu, a w trakcie oceny dokumentów okazuje się, że zdolności te, na które się powołuje, są niewystarczające w zakresie wymogów postawionych przez zamawiającego, albo gdy okazuje się, że w stosunku do podmiotu trzeciego zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca może uzupełnić te dokumenty tylko na podstawie uzyskanego od zamawiającego wezwania o uzupełnienie dokumentów w tym zakresie. W swojej opinii UZP podkreśla, że art. 22a ust. 6 nie jest odrębną/dodatkową procedurą wzywania do uzupełniania dokumentów, mogącą toczyć się niezależnie obok procedury z art. 26 ust. 3. Takie samodzielne (bez wezwania zamawiającego wynikającego z art. 26 ust. 3) uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę jest bowiem traktowane jako przedstawienie nowej oferty (tak też TSUE w wyroku C-387/14). 

 


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne