Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana sposobu spełniania warunków

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    podmiot trzeci

W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?
 

Wykonawca najczęściej dokonuje zmiany w zakresie sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy pierwotnie wskazany podmiot trzeci nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu. Dla przykładu można powołać się na sytuację, gdzie pierwotnie wskazany podmiot trzeci nie uzyskał odpisu o niekaralności członka zarządu z zagranicznego rejestru – w sprawie tej doszło do sporu rozstrzyganego najpierw przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie także w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Spór ten zakończył się wskazaniem zamawiającemu, że powinien był uwzględnić zmianę podmiotu trzeciego na inny podmiot (wyrok KIO z 18 października 2017 r., KIO 2073/17, poparty wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2018 r., XXIII Ga 1920/17).

Dość często zdarza się, że wykonawca dokonuje zmiany w zakresie wykazu osób lub wykazu wiedzy i doświadczenia, w sytuacji gdy przedstawione pierwotnie osoby w trakcie postępowania przestają świadczyć pracę dla danego podmiotu i wykonawca już nimi nie dysponuje, albo gdy wskazane uprzednio usługi w wykazie usług – po szczegółowej analizie sposobu wykonania zamówienia – okazują się niewłaściwe do potwierdzenia warunku udziału postawionego przez zamawiającego (np. przez zbyt duży udział podwykonawców i brak potwierdzenia faktycznego udziału wykonawcy). Przykładem takiej sytuacji było postępowanie toczące się przed Krajową Izbą Odwoławczą, a zakończone orzeczeniami z 23 lipca 2018 r. (KIO 1282/18, KIO 1320/18, KIO 1321/18) oraz z 11 października 2018 r. (KIO 1872/18, KIO 1895/18). Wyroki te dotyczyły zakwestionowania jednej z pozycji wyszczególnionych w pierwotnym wykazie usług (w pierwszej sprawie) i zastąpienia tej pozycji inną, wykonaną przez tego wykonawcę (w drugiej sprawie).

 


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne