Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Wyjaśnienia a zmiana oferty

Data publikacji: 10-06-2019 Autor: Piotr Trębicki
Tagi:    wadium   siwz

Jakie działania powinien podjąć zamawiający względem wykonawcy, który przez wyjaśnienia doprowadza do zmiany treści oferty?

 

Jeżeli wykonawca w toku wyjaśnień treści oferty próbuje dokonać jej zmiany, zamawiający co do zasady może ją tylko odrzucić. Oczywiście wyjątek będzie stanowiła sytuacja, w której w toku procedury wyjaśnień okaże się, że doszło do popełnienia jednej z omyłek, o jakich mowa w art. 87 ust. 2 pzp. Wówczas postępowanie wyjaśniające pełni rolę swoistego postępowania sygnalizacyjnego, dzięki któremu wyjaśniając ofertę, de facto prostujemy jakiś rodzaj jej wadliwości, np. drobną omyłkę, której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Pamiętajmy jednak, że sam wykonawca, z powodów stricte cywilistycznych, nie ma możliwości zmiany treści oferty w okresie związania jej treścią. Tzw. zmiana oferty w rzeczywistości może być tylko nieudolną próbą zmiany, a dla zamawiającego może być jeszcze sygnałem obnażającym konieczność odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z treścią siwz (znów poza przypadkiem, gdy można ją poprawić). Jeżeli jednak wykonawca zaoferował zamawiającemu np. zamiast pojazdu z silnikiem benzynowym (co wynikało z wymogów siwz) pojazd z silnikiem wysokoprężnym – i taka była jego wola – to wykonawca już tego nie może zmienić. W okresie związania ofertą wykonawcę raczej obciąża kwestia tego, jak zrealizować umowę, której wykonanie jest dla niego niemożliwe albo trudne (gdy np. w swoim portfolio produktów nie posiada on towaru o parametrach wskazanych w siwz). Możliwością, z której może skorzystać wykonawca, jest odmowa zawarcia umowy, z sankcją utraty wadium lub zapłaty odszkodowania. Jednak nie ma on możliwości swoistej „naprawy” oferty złożonej w postępowaniu przez przymuszenie zamawiającego do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną omyłkową ofertą na przedmiot niezgodny z treścią siwz.

 


Piotr Trębicki
radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne