Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Referencje dla konsorcjanta

Data publikacji: 02-05-2019 Autor: Zbigniew Leszczyński

Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?

 

Zawsze byłem zdania, że badanie warunków udziału w postępowaniu jest po to, aby sprawdzić, czy wykonawca będzie posiadał zdolności (lub dysponował nimi) na etapie realizacji umowy, a nie tylko po to, aby formalnia spełnić wymogi umożliwiające uzyskanie zamówienia. Ocena wiedzy i doświadczenia musi więc mieć charakter realny, a nie teoretyczny.

Referencje to poświadczenie, że dany podmiot faktycznie wykonał konkretne czynności w danym zamówieniu. Taki jest także sens wyroku C-387/14, z którego wynika, że zamawiający, wystawiając referencje, powinien wziąć pod uwagę to, jaką rolę w realizacji przedmiotu umowy (a nie w spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) miał dany podmiot, w tym wspólnik konsorcjum, i jakie faktyczne doświadczenie podmiot ten uzyskał.

Należy mieć przy tym na względzie art. 474 kc, w którym występują dwa pojęcia: „osoby, z których pomocą dłużnik (wykonawca) zobowiązanie wykonywa” – czyli usługodawcy lub dostawcy (podwykonawstwo na usługi lub dostawy) – oraz „osoby, którym zobowiązania powierza” – czyli podwykonawcy robót budowlanych.

Jeżeli więc dany podmiot (wykonawca, wspólnik konsorcjum czy podwykonawca części roboty budowlanej) wykonywał robotę budowlaną lub jej część, do której realizacji było potrzebne podwykonawstwo na usługi lub dostawy, to należy mu się referencja dotycząca wykonania tych robót lub części roboty budowlanej, i w takim zakresie zamawiający powinien referencje wystawiać.

Taki sposób myślenia zgodny jest także z art. 6471 kc, który przewiduje tylko podwykonawstwo na roboty budowlane w ramach zamówień na roboty budowlane. Usługi i dostawy niezbędne do wykonania roboty muszą być w nią „wbudowane”, a odpowiada za nie wykonawca roboty lub jej części.

 


Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne