Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wyjaśnienie czy zmiana?

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Grzegorz Mazurek

Dlaczego w praktyce odróżnienie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia od zmiany jej treści może rodzić pewne trudności?

 

Pytania do siwz zadawane przez wykonawców często zmierzają do tego, aby – w wyniku odpowiedzi na nie – zamawiający zmienił treść specyfikacji. Widać to zwłaszcza w pytaniach typu: „czy zamawiający dopuści rozwiązanie…?”, „czy w ramach parametru… można uwzględnić…?” (tzw. pytania otwierające opis przedmiotu zamówienia) lub: „czy w ramach parametru… zamawiający wymaga…” (tzw. pytania zamykające OPZ). W zasadzie każda inna odpowiedź niż „zamawiający podtrzymuje postanowienia siwz” stanowi modyfikację specyfikacji i w praktyce najczęściej zamawiający stosują właśnie takie odpowiedzi, aby nie modyfikować siwz.

Jednak nie zawsze odpowiedzi są odmowne – bywa, że zamawiający dopuszcza nowe rozwiązania, udzielając odpowiedzi twierdzących. Zdarza się jednak, że choć w praktyce dokonuje zmiany siwz i dopuszcza pewne rozwiązania w wyniku odpowiedzi na pytania podobne do przedstawionych na wstępie, to nie modyfikuje treści siwz i nie przedłuża terminu składania ofert, czym budzi wątpliwości – czy jest to wyjaśnienie, czy już modyfikacja siwz.

Co ciekawe, nawet Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniach dotyczących wiążącej mocy wyjaśnień siwz uwzględniających odpowiedzi na pytania, z zasady nie zwraca uwagi na to, czy w danym przypadku w wyniku wyjaśnień zamawiający przedłużył termin składania ofert (tj. czy potraktował je jako modyfikację siwz), czy też nie. Zatem orzecznictwo również nie odpowiada na pytanie, czy dana odpowiedź stanowi wyjaśnienie, czy może modyfikację siwz.

W praktyce natomiast bardzo często wyjaśnienie specyfikacji pociąga za sobą modyfikację jej treści. Od zamawiającego zależy, czy w sposób jasny i przejrzysty zostanie to zakomunikowane.

 


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne