Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wyjaśnienie czy zmiana?

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Ewa Wiktorowska

Dlaczego w praktyce odróżnienie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia od zmiany jej treści może rodzić pewne trudności?

 

Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których obowiązek wyjaśnienia został przewi­dziany w prawie zamówień publicznych, to niezwykle istot­ny element prowadzenia postępowania, który niewątpliwie służy dobrze rozumianym interesom zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Celem wyjaśnień treści siwz jest doprecyzowanie niejasnych fragmentów oświadczenia zamawiającego w taki sposób, aby opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia i pozostałe wymagania stały się bardziej zrozumiałe dla wykonawców, a także pozwalały na złożenie rzetelnych i porównywalnych ofert zawierających należyte wyliczenie wszystkich kosztów oraz ryzyk leżących po stronie wykonawcy. Udzielenie odpowiedzi, która nie odnosi się merytorycznie do postawionego problemu, lecz jedynie odsyła wykonawcę do niejasnego zapisu, stanowi działanie sprzeczne z celem tej instytucji. Zamawiający, udzielając wyjaśnień, powinien dołożyć należytej staranności, aby treść wyjaśnień była wyczerpująca i pozwała wykonawcom na sporządzenie oferty odpowiadającej potrzebom zamawiającego.

Problem z odróżnieniem kwestii wyjaśnienia siwz od jej zmiany wynika stąd, że granica między wyjaśnieniem a uzupełnieniem specyfikacji jest bardzo płynna. Gdybym miała ją wskazać, powiedziałabym, że wyjaśnienie specyfikacji polega na przekazaniu informacji opartych na danych, które są w niej zawarte, co oznacza, że zamawiający pomaga wykonawcy w ten sposób, że zbiera niejako informacje z różnych elementów specyfikacji, zestawia je w sposób syntetyczny, bardziej zrozumiały i przejrzysty dla wykonawcy. Uzupełnieniem specyfikacji byłoby natomiast oparcie odpowiedzi na nowych danych, których w pierwotnym opracowaniu nie było. Zwykle ma to miejsce wówczas, gdy zadane pytanie odnosi się do istotnej kwestii, którą zamawiający w siwz pominął, i którą dzięki pytaniu wykonawcy może uzupełnić.

 


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne