Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Zmiana wynagrodzenia a zasady zamówień

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Mateusz Saczywko

Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu przeciwdziałania upadłości wykonawcy lub podwykonawców narusza zasadę przejrzystości postępowania?

 

W wyroku z 27 kwietnia 2017 r. (II CSK 398/16) Sąd Najwyższy wskazał, że w obrocie gospodarczym zachodzi konieczność świadomego ponoszenia ryzyka i że profesjonaliści muszą to ryzyko przewidywać. Zasada przejrzystości postępowania wymaga z kolei, aby zapisy dokumentacji przetargowej były jasne i precyzyjne. To bowiem na ich podstawie wykonawca podejmuje decyzję, czy w ogóle wystartuje w postępowaniu, i w odniesieniu do nich ma wkalkulować odpowiednie ryzyka w cenę ofertową. Jeżeli więc w dokumentacji enumeratywnie wskazano, w jakich sytuacjach zamawiający dopuszcza zmiany umowy, to należy przyjąć, że tylko po ziszczeniu się danej przesłanki umowa może zostać zmieniona. Gdy zamawiający aneksuje umowę na innej podstawie, sytuacja się komplikuje.

Orzecznictwo konsekwentnie stoi na stanowisku, że nagłe zmiany cen nie zawsze są do przewidzenia, co sprawia, że sytuacja taka może stanowić okoliczność, którą trudno wkalkulować w cenę oferty w ramach ryzyka kontraktowego. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy któryś z pozostałych wykonawców tego ryzyka przypadkiem nie wkalkulował w cenę oferty. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, dokonana w trakcie wykonania umowy z powodu nagłej zmiany cen materiałów budowlanych (nieprzewidziana w dokumentacji przetargowej), w sytuacji gdy inny oferent takie ryzyko uwzględnił, narusza nie tylko zasadę przejrzystości, ale również zasadę równego traktowania.

Jednak nie sposób jednoznacznie orzec, czy każda taka sytuacja będzie stanowiła naruszenie pzp. Każdy przypadek należy bowiem rozpatrywać indywidualnie.

Ponieważ w kolejnych nowelizacjach pzp wprowadzane są zapisy umożliwiające zmiany w obrębie samej umowy (art. 142 i 144), w kolejnych latach problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia powinny występować rzadziej.

 


Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne