Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Zmiana wynagrodzenia a zasady zamówień

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Zbigniew Leszczyński
Tagi:    siwz

Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu przeciwdziałania upadłości wykonawcy lub podwykonawców narusza zasadę przejrzystości postępowania?

 

Odpowiedź na to pytanie wynika z art. 7 ust. 1 pzp. Przepis ten wskazuje, że w zamówieniach konieczne jest równe traktowanie wykonawców i zachowanie zasady uczciwej konkurencji. W związku z tym należałoby przyjąć, że „jak się w siwz umówimy, tak robimy” – także na etapie realizacji umowy. Jeżeli w siwz nie przewidziano danej okoliczności zmiany umowy, to nie możemy jej dokonać. Oczywiście, możliwe jest zastosowanie w takim wypadku również przepisów art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pzp, ale – jak wskazuje treść artykułu będącego tematem niniejszego numeru – jest to dość ryzykowne, ponieważ organy kontrolne mogą mieć inne zdanie. Przed każdą zmianą umowy zamawiający powinien zadać sobie pytanie: Jak postąpiliby wykonawcy, którzy nie złożyli najkorzystniejszej oferty, gdyby wiedzieli, co w tej chwili chce zrobić zamawiający wraz z wybranym wykonawcą? Jeśli zamawiający dojdzie do wniosku, że każdy z wykonawców zachowałby się tak samo, bo nie ma innego wyjścia, to zmianę – moim zdaniem – można wprowadzić. Jeżeli jednak nie wiadomo, jak zachowaliby się ci wykonawcy, lub byłoby pewne, że zmieniliby oni swoje oferty, np. obniżając cenę, to zmiany wprowadzić nie można.

Zwykle za najkorzystniejsze uznawane są oferty z niższymi cenami, co oznacza, że wykonawcy oferujący wyższe ceny przegrywają. Zamawiający powinien jednak rozważyć, czy te wyższe ceny nie wynikają z tego, że wliczono w nie ryzyko wzrostu kosztów, związane z nieprzewidywalnymi okolicznościami, tymczasem wybrany wykonawca tego nie przewidział – i dlatego wygrał. Moim zdaniem zamawiający nie może wyrazić zgody na podwyższenie wynagrodzenia tylko po to, aby zapobiec upadłości wykonawcy lub podwykonawców. Może to zrobić sąd, na podstawie art. 3571 ustawy Kodeks cywilny, biorąc dodatkowo pod uwagę art. 7 ust. 1 pzp.

 


Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne