Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Konkurs a oświadczenia wstępne

Data publikacji: 30-10-2018 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy

Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do oświadczenia wstępnego uregulowanego w art. 25a pzp – można jednoznacznie stwierdzić, że JEDZ nie ma zastosowania do postępowania konkursowego?

 

JEDZ nie ma zastosowania do postępowania konkursowego z mocy samej ustawy, jeśli obowiązek jego składania nie zostanie jednoznacznie ustanowiony w regulaminie konkursu.

Po pierwsze – konkurs został określony w pzp jako przyrzeczenie publiczne (jest to instytucja regulowana w art. 919–921 ustawy Kodeks cywilny), a nie jako kolejny tryb udzielenia zamówienia publicznego. Przyrzeczoną przez zamawiającego nagrodą w zamian za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej nie jest udzielenie zamówienia, lecz co najwyżej zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp).

Po drugie – należy uznać, że przepisy działu II pzp stosuje się przy przeprowadzaniu konkursu wyłącznie wtedy, gdy w przepisach o konkursie znajduje się wyraźne odesłanie do ich stosowania. Przykładowo warto wspomnieć o art. 115 ust. 2 pkt 3 pzp, który określa, że ogłoszenie o konkursie zawiera m.in. wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, wskazując przy tym, że przepis art. 22 stosuje się odpowiednio. Z kolei zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp regulamin konkursu określa w szczególności informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przy czym przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.

Przepisy regulujące postępowania konkursowe nie odsyłają natomiast do art. 25a pzp mówiącego o wstępnych oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w tym o oświadczeniach składanych w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Tym samym jeśli zamawiający w wyraźny sposób nie określi obowiązku składania JEDZ, nie ma podstaw do wymagania tego od wykonawcy.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne