Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Jakie możliwości w praktyce daje zamawiającemu prawo opcji?

Data publikacji: 02-07-2018 Autor: Jerzy Wysocki

Prawo opcji stosowane jest głównie do dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować opcję także w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Co prawda art. 34 ust. 5 pzp w swej treści odnosi się tylko do dostaw i usług, jednak przepis ten określa jedynie sposób ustalania wartości zamówienia, a nie stanowi o możliwości używania opcji – w tym zakresie ustawodawca krajowy nie stawia żadnych ograniczeń. 

Co więcej, ustawodawca europejski w postanowieniach dotyczących obowiązku ujmowania opisu opcji w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 7 części C załącznika V do dyrektywy 2014/24/UE) odnosi się do wszystkich rodzajów zamówień (zarówno tych dotyczących dostaw i usług, jak i tych związanych z robotami budowlanymi). Również treść art. 72 dyrektywy 2014/24/UE, wskazując opcję jako jedną z możliwości zmiany umowy w toku jej realizacji, nie ogranicza jej zastosowania wyłącznie do konkretnych rodzajów przedmiotu zamówienia. 

 

Najczęstszym błędem popełnianym przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przewiduje się prawo opcji, jest niejednoznaczny i nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji. Robota budowlana jest opisywana za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (STWiOR). Jeśli dokumenty te są przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem, to mogą stanowić precyzyjny opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający, chcąc zrealizować budowę 100 punktów oświetleniowych i posiadając dokumentację na 120 punktów oświetleniowych, może określić, że zamówieniem podstawowym (minimalnym) będzie wspomniane 100 punktów, i przewidzieć jako opcję kolejne 20 punktów oświetleniowych.  

Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne