Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Na jakie aspekty zamówień publicznych zwraca uwagę Komisja Europejska w swoim raporcie na temat najczęściej popełnianych błędów

Data publikacji: 04-06-2018 Autor: Jarosław Jerzykowski

Opublikowana w lutym 2018 r. przez Komisję Europejską uaktualniona wersja Wskazówek, w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów w zamówieniach publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych to dokument ważny dla praktyki.

Oczywiście, jak wszystkie guidelinesy, także i ten podręcznik nie stanowi źródła prawa wspólnotowego. Wszyscy jednak powinniśmy być świadomi, iż dokumenty tworzone przez organy Unii Europejskiej, w tym w szczególności przez Komisję Europejską, tworzą tzw. soft law, a ich treść oddziałuje na praktykę funkcjonowania organów unijnych i krajowych w stopniu niewiele tylko mniejszym niż „twarde” stanowione prawo i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podręczniki, wytyczne czy też komunikaty wydawane przez Komisję Europejską to przecież niemal biblia dla każdej instytucji zarządzającej czy pośredniczącej w poszczególnych programach operacyjnych.

Ze szczególnym uznaniem przyjąć należy, że sporą część Wskazówek… poświęcono problematyce realizacji i zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (zwracam uwagę np. na obrazową tabelę opisującą rozgraniczenie przypadków, kiedy powinna mieć miejsce zmiana dotychczasowej umowy, a kiedy udzielenie nowego zamówienia). Trzeba pamiętać, że dyrektywa 2014/24/UE (klasyczna) i dyrektywa 2014/25/UE (sektorowa) to pierwsze akty prawne w historii prawa wspólnotowego, które regulują w swojej treści zagadnienia związane z realizacją umów. Dość wskazać na rozbudowane regulacje art. 72 ust. 1 dyrektywy klasycznej i art. 89 ust. 1 dyrektywy sektorowej, które stanowiły podstawę nowego brzmienia art. 144 pzp. Stanowisko Komisji Europejskiej, nawet wyrażone w postaci soft law, to ważna wskazówka interpretacyjna przy dokonywaniu wykładni polskich przepisów implementujących wspólnotowe – wynikające z dyrektyw – zasady zmiany umów.


Jarosław Jerzykowski
radca prawny, komplementariusz w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.

Data aktualizacji: 04-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne