Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Na jakie aspekty zamówień publicznych zwraca uwagę Komisja Europejska w swoim raporcie na temat najczęściej popełnianych błędów

Data publikacji: 04-06-2018 Autor: Paweł Adam Trojan

Przedmiotem zainteresowania Komisji były kwestie związane nie tylko z samą procedurą, ale również z racjonalnością dokonywania zakupów. Spojrzenie na zamówienia publiczne ma bowiem szerszy wymiar i nieodzownie wiąże się z kwestią racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Wśród rekomendacji dostrzegalna jest propozycja rozważenia innych – poza zakupem – form zaspokajania potrzeb podmiotów zamawiających, takich jak wynajem, dzierżawa czy outsourcing. Komisja zaleca również zaangażowanie wykonawców w etap przygotowania postępowania, dostrzegając jednocześnie potrzebę analizy tego procesu pod względem konfliktu interesów. Warto też podkreślić sygnalizowaną w raporcie potrzebę przeprowadzenia na etapie przygotowania postępowania analizy rynku właściwego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych instrumentów analitycznych. W raporcie zwraca się też uwagę na rolę procesu konsultacji z uczestnikami rynku i przestrzega się jednocześnie zamawiających przed pokusą wykorzystania do opisu przedmiotu zamówienia gotowych specyfikacji przygotowanych przez wykonawców. Komisja wskazała również na konieczność zagwarantowania transparentności postępowania na wszystkich jego etapach oraz poddała analizie charakter poszczególnych trybów udzielania zamówień z uwzględnieniem ich specyfiki, a także korzyści i zagrożenia związane z każdym z trybów. Niezwykle wartościowym elementem tego dokumentu jest wykorzystanie szeregu przykładów, które pozwalają na zobrazowanie omawianych zagadnień i wskazanie sposobów zapobiegania najczęstszym błędom, w tym odnoszącym się do etapu realizacji zamówienia.


Paweł Adam Trojan
prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych; w latach 2008–2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016

Data aktualizacji: 04-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne