Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Na jakie aspekty zamówień publicznych zwraca uwagę Komisja Europejska w swoim raporcie na temat najczęściej popełnianych błędów

Data publikacji: 04-06-2018 Autor: Paweł Adam Trojan

Przedmiotem zainteresowania Komisji były kwestie związane nie tylko z samą procedurą, ale również z racjonalnością dokonywania zakupów. Spojrzenie na zamówienia publiczne ma bowiem szerszy wymiar i nieodzownie wiąże się z kwestią racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Wśród rekomendacji dostrzegalna jest propozycja rozważenia innych – poza zakupem – form zaspokajania potrzeb podmiotów zamawiających, takich jak wynajem, dzierżawa czy outsourcing. Komisja zaleca również zaangażowanie wykonawców w etap przygotowania postępowania, dostrzegając jednocześnie potrzebę analizy tego procesu pod względem konfliktu interesów. Warto też podkreślić sygnalizowaną w raporcie potrzebę przeprowadzenia na etapie przygotowania postępowania analizy rynku właściwego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych instrumentów analitycznych. W raporcie zwraca się też uwagę na rolę procesu konsultacji z uczestnikami rynku i przestrzega się jednocześnie zamawiających przed pokusą wykorzystania do opisu przedmiotu zamówienia gotowych specyfikacji przygotowanych przez wykonawców. Komisja wskazała również na konieczność zagwarantowania transparentności postępowania na wszystkich jego etapach oraz poddała analizie charakter poszczególnych trybów udzielania zamówień z uwzględnieniem ich specyfiki, a także korzyści i zagrożenia związane z każdym z trybów. Niezwykle wartościowym elementem tego dokumentu jest wykorzystanie szeregu przykładów, które pozwalają na zobrazowanie omawianych zagadnień i wskazanie sposobów zapobiegania najczęstszym błędom, w tym odnoszącym się do etapu realizacji zamówienia.


Paweł Adam Trojan
prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych; w latach 2008–2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016

Data aktualizacji: 04-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne