Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Kryterium jakości a dochowanie zasady konkurencyjności w postępowaniu – co należy w szczególności oceniać w tym kryterium?

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Piotr Pieprzyca

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Wniosek taki wynika z treści art. 91 ust. 2 ustawy, który to ogranicza kreatywność zamawiającego wyłącznie obowiązkiem powiązania kryterium z przedmiotem zamówienia.

To powiązanie ma bardzo duże znaczenie w sytuacji, w której zamawiający zdecyduje się na zastosowanie kryterium jakości. Punktem wyjścia do określenia tego kryterium zawsze będzie opis przedmiotu zamówienia, stanowiący minimum wymagań zamawiającego, po przekroczeniu których wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w zakresie przez zamawiającego określonym. Tworząc kryterium jakości obejmujące np. dodatkową funkcjonalność urządzenia, czas pracy przy użyciu baterii czy jego wagę, zamawiający musi jednocześnie pamiętać o konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji między wykonawcami. W praktyce oznacza to, że przyznawanie dodatkowych punktów za rozwiązania właściwe dla bardzo wąskiego kręgu wykonawców, a w skrajnych wypadkach – dla jednego z nich, musi mieć swoje uzasadnienie w potrzebach zamawiającego. Zamawiający powinien mieć świadomość tych potrzeb i ich wpływu na cenę oferty oraz na krąg wykonawców, którzy realnie mogą uzyskać zamówienie.

Jakość to kryterium często kojarzone z elementami przedmiotu zamówienia, które nie są policzalne i które bywają oceniane subiektywnie (np. jakość brzmienia instrumentu muzycznego). W związku z tym bardzo ważne jest, by zamawiający opisał to kryterium w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców w złożonych przez nich ofertach lub w przedstawianych do oceny próbkach.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca
 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne