Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Jak zachęcić do partnerstwa...

02 Marzec 2018 
W najbliższym czasie Sejm będzie debatował nad projektem ustawy o zmianie ustawy o...

Polska sprawnie inwestuje...

02 Marzec 2018 
15 lutego w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona...

Wyrok SN dotyczący gwarancji...

02 Marzec 2018 
15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok IV CSK 86/17, w którym uwzględnił skargę...

Co to jest wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Grzegorz Mazurek

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie każde naruszenie przepisów przez zamawiającego może być uznane za taką wadę. Zamawiający może w trakcie postępowania popełniać naruszenia w zakresie pzp lub innych przepisów, które jednak w konsekwencji nie powodują takiego uszczerbku dla wykonawców, który można by było uznać za utrudnienie mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Jako przykład takiego naruszenia można wskazać np. ujawnienie źródeł zapytań kierowanych przez wykonawców w trakcie postępowania. Często zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i przez niefrasobliwość zamieszcza – w samej odpowiedzi lub też w nazwie pliku z odpowiedziami – nazwę wykonawcy, który zadał dane pytanie. Stanowi to naruszenie art. 38 ust. 2 pzp. Tego typu sytuacje z zasady nie powinny być uznawane za wadę, mimo niewątpliwego naruszenia przepisu. W tym zakresie warto powołać się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 października 2009 r. (KIO/UZP 1180/09) oraz na wyrok z 13 maja 2011 r. (KIO 928/11). Należy przy tym odróżnić tę sytuację od postępowania konkursowego, gdzie anonimizacja pracy konkursowej jest podstawową zasadą (zob. np. wyrok KIO z 17 lipca 2017 r., KIO 1251/17).

Natomiast za naruszenia powodujące konieczność unieważnienia postępowania należy uznać nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, jeśli w konsekwencji doprowadziły one do ograniczenia konkurencji lub do tego, że wymagań nie spełnia żadna oferta (zob. np. wyroki KIO: z 4 sierpnia 2017 r., KIO 1507/17; z 7 lipca 2017 r., KIO 1291/17).

Podsumowując – aby zakwalifikować naruszenie jako uprawniające do skorzystania z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, należy powiązać je z możliwym wpływem na wynik postępowania.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne