Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Co to jest wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wydawać by się mogło, że jest to swoisty wytrych, który pozwala na niemalże dowolne unieważnienie postępowania i może być zastosowany w każdej sytuacji, gdy zamawiający nie jest w stanie wykazać spełnienia którejkolwiek z pozostałych przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pzp. Tymczasem dla jego zastosowania konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. wykazanie istnienia wady, która:

1) jest niemożliwa do usunięcia i
2) uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Aby ustalić, czy wada, która zaistniała w postępowaniu, spełnia te wymagania, konieczne jest odwołanie się do art. 146 pzp. Przepis ten zawiera bowiem katalog przesłanek, których zaistnienie powoduje, że umowa podlega unieważnieniu, o czym orzeka sąd powszechny. Wada, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, jest to więc takie uchybienie tkwiące w samej procedurze postępowania, które można zakwalifikować jako jedno ze zdarzeń opisanych w art. 146 pzp. Należy jednak pamiętać, że umowa podlega unieważnieniu nie tylko z powodu zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Zgodnie z art. 146 ust. 6 pzp Prezes UZP może bowiem wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.


Eliza Grabowska-Szweicer
radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii  Radcy Prawnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne