Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., wprowadzają ujednolicone warunki i regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, w szczególności określając procedury udzielenia zamówienia (sekcja 6.5).

Dofinansowanie projektu oznacza, że beneficjenci, realizując go, korzystają z pieniędzy publicznych. Stąd też zostali oni zobowiązani do zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości. Wytyczne nakładają na beneficjentów obowiązek zastosowania jednego z dwóch trybów: zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku. Zasadę konkurencyjności stosujemy dla zamówień, których wartość przekracza 50 000 zł netto (w przypadku podmiotu, który jest zamawiającym w rozumieniu pzp – do progów określonych w ustawie). Przedsiębiorcom, którzy na co dzień nie stosują przepisów pzp, zasada konkurencyjności może wydawać się zdecydowanym utrudnieniem realizacji projektu. Niewątpliwie katalog obowiązków i „formalizmów” jest duży. Jednak wprowadzone w ten sposób jednolite procedury i zasady postępowania stanowią dla tych podmiotów jasne i czytelne reguły, pozwalające na prawidłowy wybór wykonawcy bez ryzyka utraty dotacji. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie bazy konkurencyjności, która zastąpiła konieczność publikacji ogłoszenia w DzUrz UE, oraz katalogu wyłączeń, pozwalających na odstąpienie od zasady konkurencyjności. Z drugiej strony podmioty podlegające pzp, udzielając zamówienia o wartości podprogowej, stosują niemal tak samo sformalizowane procedury, jak ustawowe.


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne