Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Grzegorz Mazurek

Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw dopuszczenie konkurencji między co najmniej kilkoma porównywalnymi produktami (np. laptopami, serwerami, samochodami) sprawia, że wskutek postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może uzyskać niższą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Również w zamówieniach na roboty budowlane zasada uczciwej konkurencji, w postaci realnego konkurowania wykonawców w konkretnym postępowaniu, skutkuje niższą ceną wykonania robót, bez konieczności obniżania wymagań co do ich jakości. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku usług. Tutaj należy oddzielić usługi o ustalonych standardach (np. usługi sprzątania) od usług, które trudno opisać w sposób jednoznaczny (np. usługi szkolenia lub doradztwa, w tym usługi eksperckie). O ile w przypadku usług sprzątania konkurencja na rynku prowadzi do podwyższenia jakości usług przy niższych cenach, a opis przedmiotu zamówienia nie powoduje trudności, to w przypadku usług doradczych czy szkoleniowych (np. tzw. szkoleń miękkich) niezwykle trudno jest opisać przedmiot zamówienia oraz kryteria oceny ofert w taki sposób, który by zapewnił pełną możliwość weryfikacji zasadności wyboru przez zamawiającego. Takie problematyczne wyjątki nie powinny jednak zmieniać spojrzenia na samą zasadę uczciwej konkurencji, gdyż jest ona niezbędnym fundamentem systemu zamówień publicznych.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne