Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Grzegorz Mazurek

Przede wszystkim należy wskazać na korzyści ekologiczne, które w wielu przypadkach również prowadzą do uzyskiwania produktów wysokiej jakości. Zamawiający może np. zdecydować się na zastosowanie „Europejskiego oznakowania ekologicznego”. Możliwość ta wynika z motywu 75 dyrektywy 2014/24/UE, w którym wskazano, że w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych zamawiający powinni mieć możliwość odwoływania się do etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne czy ekoetykiety krajowe lub międzynarodowe.

Jako przykład można podać zastosowanie oznakowania Ecolabel. Wymaganie takiego oznakowania w przypadku zamówienia na meble drewniane oznacza, że drewno do produkcji danego wyrobu nie może pochodzić z obszarów chronionych oraz lasów o dużej wartości przyrodniczej (pochodzenie drewna musi zostać udokumentowane). Wiąże się to również z zakazem stosowania drewna modyfikowanego genetycznie i korzystania z substancji szkodliwych dla środowiska. Wymaganie takiego oznakowania w przypadku zamawiania papieru również będzie oznaczało zakaz wykorzystania do jego produkcji drewna z obszarów chronionych i lasów o dużej wartości przyrodniczej, a przy tym zakaz stosowania chloru gazowego jako czynnika wybielającego, zakaz stosowania barwników gazowych, barwników na bazie ołowiu, miedzi, chromu, niklu, glinu, a także konieczność ograniczenia zużycia energii oraz emisji CO2 pochodzącego ze źródeł nieodnawialnych.

Należy również zwrócić uwagę, że firmy uzyskujące tego typu oznakowanie w wielu przypadkach osiągają w praktyce wysoką jakość produktów. Uzyskiwaną korzyść można więc określić następująco: przez ekologię do najwyższej jakości.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne