Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Data publikacji: 10-05-2017 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    szkoda

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

W konsekwencji na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, w ogóle nie jest istotna szkoda poniesiona przez wierzyciela i jej rozmiar. Oceniając jednak wysokość kary umownej, w związku z podniesieniem zarzutu jej miarkowania, trzeba wziąć pod uwagę istnienie szkody oraz jej rozmiar, zwłaszcza że przesłanka «rażącego wygórowania» implikuje istnie­nie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą”. O ile więc samo stwierdzenie konieczności zapłaty kary umownej (jej zasądzenie) jest automatyczne, o tyle ewentualne miarkowanie jej wysokości w drodze sądowej wymaga ustalenia szkody i jej rozmiaru. Tym samym – przykładowo – zobowiązanie się wykonawcy do zapłaty kary umownej, np. w wysokości 2% świadczenia za dzień zwłoki, może być sprzeczne z art. 484 § 2 kc, zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Kolejną wątpliwość w tej materii wywołuje art. 91 ust. 2 pzp, bo choć wskazany tam katalog kryteriów ma charakter otwarty, to pozostaje kwestia, czy karę umowną można uznać za kryterium „odnoszące się do przedmiotu zamówienia”.

Kara umowna jako kryterium oceny ofert pogłębia również brak równowagi stron w stosunku zobowiązaniowym między wykonawcą a zamawiającym – może bowiem tworzyć wręcz absolutną dominację zamawiającego.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne