Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Data publikacji: 10-05-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

Kryterium wysokości kary umownej moglibyśmy uznać za kryterium nietypowe, choć sytuacja, w której to wykonawca ustala stosunek kary np. do ryzyka niewykonania czy nieterminowego wykonania umowy, pozwala na zabezpieczenie interesu zamawiającego, a równocześnie na większe zaangażowanie wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że im wyższa kara, tym wyższe ryzyko finansowe musi uwzględnić wykonawca na etapie przygotowania umowy. KIO w jednym ze swoich wyroków (KIO 291/12) uznała, że w przypadku usług kryterium wysokości kary umownej, jako odnoszącej się do realizacji przedmiotu zamówienia (przy określeniu również minimalnej i maksymalnej rozpiętości procentowej), może stanowić gwarancję należytego wykonania usług. Zastosowanie takiego kryterium może jednak rodzić problemy interpretacyjne, gdyż kara umowna jest surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Równocześnie powstaje pytanie, czy wykonawca, który sam zaproponował wysokość kary umownej, mógłby potem wnioskować o jej miarkowanie.


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne