Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Szacowanie zamówień o małych wartościach

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Szacowanie wartości zamówienia jest istotną czynnością dla prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi obowiązek zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

 

Ustawodawca wskazuje także konkretne reguły, jakimi należy się kierować przy ustalaniu wartości szacunkowej danego zamówienia (zob. art. 28– 36 pzp). Jednocześnie z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp wynika, że w przypadku zamówień klasycznych przepisy ustawy stosuje się wówczas, gdy wartość takiego zamówienia lub konkursu jest równa kwocie 130 000 złotych lub ją przekracza (uregulowanie to jest porównywalne z obowiązującym do końca 2020 r. przepisem art. 4 pkt 8 pzp, zgodnie z którym zamówienia i konkursy o wartości nie większej od kwoty 30 000 euro były wyłączone spod działania pzp).

 

Czy zatem dla określenia wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000 zł należy stosować przepisy pzp? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. W pierwszym kroku zamawiający musi zdefiniować swoje potrzeby, określając przedmiot zamówienia. Czynność ta wymaga też weryfikacji, czy dane zamówienie jest jednym zamówieniem w rozumieniu ustawy (zamówieniem samodzielnym, niełączącym się z żadnym innym postępowaniem), czy może być udzielone w częściach albo czy jest zamówieniem powtarzającym się okresowo. W kolejnym kroku zamawiający dokonuje wyceny danego zamówienia, stosując zasady opisane w art. 28– 36 pzp, w wyniku czego dopiero na tym etapie możliwe jest zakwalifikowanie danego zamówienia do grupy zamówień, dla których wykonawca nie musi być wyłoniony w trybie ustawy. Do czasu oszacowania wartości zamówienia (o ile nie jest to zamówienie przedmiotowo wyłączone spod reżimu ustawy) zamawiający będący podmiotem zobowiązanym do stosowania pzp nie może samodzielnie podejmować decyzji o zaniechaniu stosowania tego aktu prawnego.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne