Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Różne stawki VAT

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi spoczywa zawsze na podatniku, tj. dostawcy towaru czy usługi, czyli na wykonawcy.

 

To podmiot świadczący daną usługę lub dostawę powinien ustalić, czy sprzedawany przez niego towar lub wykonywana usługa mogą korzystać ze stawki obniżonej bądź też ze zwolnienia z VAT. Wysokość zastosowanej stawki VAT jest obowiązkowym elementem faktury.

 

Zasady te wynikają z przepisów podatkowych, w szczególności z ustawy o podatku od towarów i usług. Niejednokrotnie zamawiający w siwz zawierają informację dotyczącą tego, jaką stawkę VAT powinien zastosować wykonawca przy obliczeniu ceny oferty. Nie jest to jednak element obowiązkowy specyfikacji – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 pzp obligatoryjnym elementem siwz jest bowiem opis sposobu obliczenia ceny oferty i w tym punkcie siwz zamawiający może – ale nie musi – wskazać wysokość stawki VAT, jaką objęty jest przedmiot zamówienia. Brak konieczności wskazania stawki VAT w siwz jest rozwiązaniem korzystnym dla zamawiającego przede wszystkim w sytuacji, gdy nie posiada on wystarczającej wiedzy w zakresie obowiązujących stawek VAT dla specjalistycznych lub niestandardowych zamówień albo gdy przedmiot zamówienia jest niejednorodny i obejmuje różne klasyfikacje PKWiU (do tych klasyfikacji odnoszą się bowiem stawki podatku). W szczególnych przypadkach może się okazać, że poszczególne elementy zamówienia będą obciążone różnymi stawkami podatku od towarów i usług.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel

ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne