Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Ważność szacowania

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

 

Informacja ta ma wpływ na wybór procedury wyboru wykonawcy i reżim, w jakim będzie ona prowadzona. Termin określenia wartości planowanego zamówienia nie jest dowolny. W art. 35 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp ustawodawca określił, że ustalenia wartości dostaw i usług dokonuje się nie wcześ­niej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, a robót budowlanych – nie wcześniej niż 6 miesięcy. Terminy te zostają zachowane w nowym pzp, przy czym dla zamówień udzielanych w częściach prawodawca dodatkowo wskazuje, że terminy te odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań (zob. art. 36 ust. 1 nowego pzp). Szacowanie wartości zamówienia musi się odbyć z należytą starannością. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze zamawiający wszczyna postępowanie wyłaniające wykonawcę w terminach krótszych niż wskazane w omawianym przepisie prawa. Nierzadko zdarzają się również sytuacje, gdy postępowanie rozpoczynane w okresie ważności ustalenia wartości zamówienia musi zostać unieważnione, a powtórne jego ogłoszenie następuje już po upływie ważności oszacowania jego wartości. W takim przypadku u mniej doświadczonych zamawiających może się pojawić pytanie, czy istnieje konieczność ponownego oszacowania wartości tego zamówienia, gdy jego zakres i warunki wykonania nie ulegają zmianie? Odpowiedź jest twierdząca, a poświadcza to KIO rozpatrująca zastrzeżenia zamawiającego wniesione do wyników kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa UZP.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne