Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

 

Kryteria oceny ofert muszą się odnosić do danego przedmiotu zamówienia, nie mogą być narzędziem oceny wykonawców ubiegających się o zamówienie – tę funkcję pełnią bowiem warunki udziału w postępowaniu. Jednym z takich zakazanych, a jednak czasem stosowanych kryteriów jest ocena jakości wykonanych przez wykonawcę wcześniejszych robót. Takie kryterium zastosowano w przetargu na roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian budynku i remont klatek schodowych. Przetarg ten został objęty kontrolą doraźną Prezesa UZP. W ramach zanegowanego kryterium były brane pod uwagę pochwały, nagrody i certyfikaty zdobyte przez wykonawcę w ciągu jego działalności, które wykonawca zobowiązany był dołączyć do swojej oferty. Spójrzmy na argumenty organów kontrolujących, negatywnie oceniających zastosowane kryterium:

Uchwała KIO z 3 sierpnia 2017 r. (KIO/KD 39/17)

„Ze sformułowania «pochwały, nagrody i certyfikaty zdobyte przez wykonawcę w ciągu swojej działalności» wynika, że dokumenty te miały dotyczyć przedsięwzięć, które miały miejsce w przeszłości, nie zaś oferowanych aktualnie przez wykonawcę robót budowlanych. Zastosowane przez zamawiającego sformułowanie wskazuje, że pochwały, nagrody i certyfikaty miały świadczyć o należytym wykonaniu w przeszłości przez wykonawcę pewnych przedsięwzięć, a zatem dotyczyć jego doświadczenia. Powyższe okoliczności mogły zostać zbadane w ramach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zaś na etapie oceny ofert. Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu stwierdził, że zamawiający, określając kryterium oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, naruszył art. 91 ust. 2 oraz art. 91 ust. 3 pzp”.

 

[...]


Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę


 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne