Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

 

Kryteria oceny ofert muszą się odnosić do danego przedmiotu zamówienia, nie mogą być narzędziem oceny wykonawców ubiegających się o zamówienie – tę funkcję pełnią bowiem warunki udziału w postępowaniu. Jednym z takich zakazanych, a jednak czasem stosowanych kryteriów jest ocena jakości wykonanych przez wykonawcę wcześniejszych robót. Takie kryterium zastosowano w przetargu na roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian budynku i remont klatek schodowych. Przetarg ten został objęty kontrolą doraźną Prezesa UZP. W ramach zanegowanego kryterium były brane pod uwagę pochwały, nagrody i certyfikaty zdobyte przez wykonawcę w ciągu jego działalności, które wykonawca zobowiązany był dołączyć do swojej oferty. Spójrzmy na argumenty organów kontrolujących, negatywnie oceniających zastosowane kryterium:

Uchwała KIO z 3 sierpnia 2017 r. (KIO/KD 39/17)

„Ze sformułowania «pochwały, nagrody i certyfikaty zdobyte przez wykonawcę w ciągu swojej działalności» wynika, że dokumenty te miały dotyczyć przedsięwzięć, które miały miejsce w przeszłości, nie zaś oferowanych aktualnie przez wykonawcę robót budowlanych. Zastosowane przez zamawiającego sformułowanie wskazuje, że pochwały, nagrody i certyfikaty miały świadczyć o należytym wykonaniu w przeszłości przez wykonawcę pewnych przedsięwzięć, a zatem dotyczyć jego doświadczenia. Powyższe okoliczności mogły zostać zbadane w ramach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zaś na etapie oceny ofert. Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu stwierdził, że zamawiający, określając kryterium oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, naruszył art. 91 ust. 2 oraz art. 91 ust. 3 pzp”.

 

[...]


Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę


 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne