Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Weryfikacja ryczałtu

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

 

O ile przy wynagrodzeniu kosztorysowym zamawiający wnikliwie bada sposób wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych, gdyż od poprawności wyliczenia ceny zależeć będzie ostateczna wartość zamówienia, o tyle przy wynagrodzeniu ryczałtowym pojawia się wątpliwość, na ile należy wnikać w sposób wyliczenia ceny oferty. Przecież wynagrodzenie ryczałtowe z góry określa wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całości zamówienia. Analiza rozstrzygnięć KIO rozwiewa te wątpliwości i prowadzi do wniosku, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia nie zwalnia zamawiającego z badania poprawności kalkulacji ceny oferty. W przeciwnym wypadku nie podlegałby zastosowaniu szereg przepisów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, m.in. przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 pzp, przewidujące odrzucenie oferty, odpowiednio, gdy zawiera rażąco niską cenę lub koszt, gdy zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu albo gdy wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Nie miałyby w takim wypadku zastosowania także przepisy art. 87 oraz art. 90 pzp. Ustawodawca nie zastrzegł jednak, że przepisy te mają być stosowane wyłącznie w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy. Przyjrzyjmy się wybranemu orzecznictwu KIO wydanemu w tym zakresie:


Wyrok KIO z 10 lipca 2019 r. (KIO 1205/19)
„Izba wskazuje, że niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązku weryfikacji poprawności obliczenia ceny oferty, zwłaszcza w przypadkach, w których – jak w tej sprawie – wykonawcy zobligowani byli do przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. (...)"

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne