Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Weryfikacja ryczałtu

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

 

O ile przy wynagrodzeniu kosztorysowym zamawiający wnikliwie bada sposób wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych, gdyż od poprawności wyliczenia ceny zależeć będzie ostateczna wartość zamówienia, o tyle przy wynagrodzeniu ryczałtowym pojawia się wątpliwość, na ile należy wnikać w sposób wyliczenia ceny oferty. Przecież wynagrodzenie ryczałtowe z góry określa wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całości zamówienia. Analiza rozstrzygnięć KIO rozwiewa te wątpliwości i prowadzi do wniosku, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia nie zwalnia zamawiającego z badania poprawności kalkulacji ceny oferty. W przeciwnym wypadku nie podlegałby zastosowaniu szereg przepisów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, m.in. przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 pzp, przewidujące odrzucenie oferty, odpowiednio, gdy zawiera rażąco niską cenę lub koszt, gdy zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu albo gdy wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Nie miałyby w takim wypadku zastosowania także przepisy art. 87 oraz art. 90 pzp. Ustawodawca nie zastrzegł jednak, że przepisy te mają być stosowane wyłącznie w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy. Przyjrzyjmy się wybranemu orzecznictwu KIO wydanemu w tym zakresie:


Wyrok KIO z 10 lipca 2019 r. (KIO 1205/19)
„Izba wskazuje, że niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązku weryfikacji poprawności obliczenia ceny oferty, zwłaszcza w przypadkach, w których – jak w tej sprawie – wykonawcy zobligowani byli do przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. (...)"

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne