Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zero w kosztorysie ofertowym

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B.Brosz
Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.
 
W  zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane rozliczane kosztorysowo albo dostawy produktów różnego asortymentu, zamawiający zazwyczaj wymagają od wykonawców wyceny poszczególnych elementów składających się na całe zamówienie. Co więcej, zamawiający sami określają podział zamówienia na poszczególne segmenty podlegające wycenie, udostępniając właściwy dokument (np. przedmiar robót, arkusz kalkulacyjny, formularz cenowy) jako część siwz. Zadaniem wykonawców jest jedynie rzetelna wycena poszczególnych pozycji w takim dokumencie, przy uwzględnieniu wskazówek dotyczących opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu przedmiotu zamówienia, zawartych w siwz.
Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca zaproponuje wykonanie pewnej części zamówienia za 0 zł? Odpowiedź zależy od konkretnych ustaleń, jakie zawarł ten zamawiający w siwz.
 
Kontrola doraźna UZP/DKD/KND/11/17
 
W postępowaniu będącym przedmiotem kontroli doraźnej Prezesa UZP zapisy siwz odnoszące się do sposobu obliczenia ceny, określały m.in., że:
 
  • ceny jednostkowe powinny obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, oraz podatek od towarów i usług (VAT) itd.;
  • cena musi być podana w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes UZP negatywnie ocenił przyjęcie przez zamawiającego ceny jednostkowej 0 zł.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne