Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy.

 

Zwolnienie z obowiązku zachowania wymogów określonych w pzp nie jest jednak równoznaczne z pełną swobodą zamawiającego przy dokonywaniu zakupów. Nadal bowiem zamawiający ma do czynienia z zamówieniem publicznym, jeżeli zawrze z wykonawcą odpłatną umowę na dostawę, wykonanie usług lub robót budowlanych. Zamawiającego będącego podmiotem sektora finansów publicznych wiążą również przepisy o finansach publicznych, w szczególności te mówiące o racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o braku konieczności stosowania pzp zamawiający musi jednak oszacować wartość danego zamówienia (i czyni to na podstawie przepisów pzp), aby móc stwierdzić, że w procedurze wyboru wykonawcy nie musi stosować pzp. Szacowanie wartości zamówienia jest niezbędne także do stwierdzenia, czy nie zachodzi nieuprawniony podział zamówienia na części, mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy, oraz czy planowany wydatek ma pokrycie w planie finansowym.

Wyrok KIO z 21 lutego 2018 r.
(KIO 220/18)


„Obowiązkiem zamawiających przy planowaniu wydatków publicznych jest takie sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, by zapewnić efektywne i oszczędne zrealizowanie swoich uzasadnionych potrzeb. Art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie pozostawia wątpliwości – zamawiający mają gospodarować powierzonymi im środkami publicznymi w sposób celowy i racjonalny, a zatem pierwszeństwo ma zaspokojenie ich uzasadnionych potrzeb. W obrębie tych potrzeb zamawiający ma maksymalnie rozszerzyć krąg potencjalnie zainteresowanych wykonawców. Nadrzędne jest jednak zrealizowanie założonych przez zamawiającego celów postępowania”.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne