Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Doświadczenie konsorcjanta

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.

 

Jest to możliwe na podstawie art. 23 pzp. Grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie najczęściej tworzy konsorcjum, którego celem jest wspólna realizacja tego zamówienia. Większość zamawiających choć raz zetknęła się z konsorcjum jako wykonawcą zamówienia. Dlatego też raczej nie dziwi nikogo fakt, że członkowie konsorcjum (konsorcjanci) dzielą swoje obowiązki w ramach danego zamówienia, stosownie do swoich możliwości, umiejętności oraz zasobów technicznych i kadrowych. Doświadczenie każdego konsorcjanta, nabywane w trakcie danego zamówienia, sprowadza się faktycznie do tej części zamówienia, którą sam realizuje. Dobitnym przykładem będą inwestycje realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w których doświadczenie biura architektonicznego opracowującego projekt będzie odmienne niż doświadczenie firmy budowlanej, która wykona roboty na podstawie opracowanego przez to biuro projektu. O braku możliwości wykazywania jako własnego przez każdego z konsorcjantów pełnego zakresu zamówienia zrealizowanego przez konsorcjum świadczy poniższe orzecznictwo:

Wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14  (Esaprojekt sp. z o.o.)

„(…) gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne