Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rażąco niska cena ryczałtowa

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

W treści art. 90 ust. 1 pzp ustawodawca zawarł narzędzie pozwalające na rozstrzyg­nięcie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę jest rażąco niska.

 

Konsekwencją takiego ustalenia jest konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp. Jak wynika z art. 90 ust. 1, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, albo ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia tej ceny lub tego kosztu.

Wątpliwości mogą się pojawić w przypadku ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy, gdyż ryczałt oznacza sztywne wynagrodzenie wykonawcy, niezależne od faktycznego rozmiaru lub kosztów realizowanych prac (zob. art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Powstaje zatem pytanie, czy w przypadku ustalenia przez zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego istnieje obowiązek wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, skoro ryzyko ewentualnego niedoszacowania wynagrodzenia bierze na siebie wykonawca? Odpowiedź zawarta jest w samej treści art. 90 ust. 1 pzp, który nie zawęża konieczności jego zastosowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny lub kosztu tylko do przypadku wynagrodzenia kosztorysowego. Przepis ten odnosi się do ceny lub kosztu jako takiego (ogólnie), należy go więc stosować w każdym przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne