Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Rażąco niska cena ryczałtowa

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

W treści art. 90 ust. 1 pzp ustawodawca zawarł narzędzie pozwalające na rozstrzyg­nięcie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę jest rażąco niska.

 

Konsekwencją takiego ustalenia jest konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp. Jak wynika z art. 90 ust. 1, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, albo ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia tej ceny lub tego kosztu.

Wątpliwości mogą się pojawić w przypadku ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy, gdyż ryczałt oznacza sztywne wynagrodzenie wykonawcy, niezależne od faktycznego rozmiaru lub kosztów realizowanych prac (zob. art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Powstaje zatem pytanie, czy w przypadku ustalenia przez zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego istnieje obowiązek wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, skoro ryzyko ewentualnego niedoszacowania wynagrodzenia bierze na siebie wykonawca? Odpowiedź zawarta jest w samej treści art. 90 ust. 1 pzp, który nie zawęża konieczności jego zastosowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny lub kosztu tylko do przypadku wynagrodzenia kosztorysowego. Przepis ten odnosi się do ceny lub kosztu jako takiego (ogólnie), należy go więc stosować w każdym przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne