Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Szacowanie wartości zamówienia

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Czynność oszacowania wartości zamówienia jest jednym z podstawowych elementów całej procedury przygotowawczej planowanego postępowania o zamówienie publiczne.

 

Od ustalonej wartości zależy zakres obowiązków zamawiającego przy udzieleniu zamówienia oraz wybór przepisów właściwych do zastosowania w danym postępowaniu. Czynność ta ma charakter obligatoryjny i zamawiający nie może się od niej zwolnić, nawet jeśli ustalenie tej wartości sprawia mu trudność. Przepisy pzp w art. 35 ust. 1 jednoznacznie wskazują, że ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż:

– trzy miesiące – dla dostaw i usług,
– sześć miesięcy – dla robót budowlanych

przed dniem wszczęcia postępowania. Ustawodawca przewidział także możliwość dokonania zmiany wartości szacunkowej, ale tylko w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dokonane już ustalenie wartości zamówienia i pod warunkiem że aktualizacja wartości dokonana zostanie przed wszczęciem postępowania (art. 35 ust. 2 pzp).

Jak wynika z orzecznictwa, omawiane przepisy bywają przez zamawiających bagatelizowane lub niewłaściwie stosowane. Przykładem może być wszczęte 3 sierpnia 2015 r. postępowanie o zamówienie na zakup antybiotyków, prowadzone wspólnie przez kilka szpitali i ZOZ-ów, którego wartość szacunkową ustalono w dniu 23 lipca 2015 r. W związku z modyfikacjami siwz, które dotyczyły przedmiotu zamówienia, w dniu 20 sierpnia 2015 r. zamawiający dokonał zmiany wartości szacunkowej zamówienia.

 

[...]


 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne