Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

O miesięczniku

"Przetargi Publiczne" to specjalistyczne pismo, w praktyczny i przystępny sposób opisujące zagadnienia z dziedziny zamówień publicznych, z którymi na co dzień borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Miesięcznik systematycznie dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych informacji o prawidłowym stosowaniu prawa zamówień publicznych oraz zmianach zachodzących w przepisach. Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny.

 

"Przetargi Publiczne" to miesięcznik dla:
 

  • pracowników instytucji, które wydatkują środki finansowe poprzez przeprowadzanie przetargów w oparciu o zapisy prawa zamówień publicznych (administracji publicznej, służby zdrowia, wojska, policji, uczelni wyższych)
  • pracowników przedsiębiorstw startujących w przetargach


Główne działy pisma

 

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Artykuły zawarte w tym dziale poruszają kwestie związane z prowadzeniem procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Autorzy pokazują, jak rozwiązywać konkretne problemy oraz jak ich unikać w przyszłości. Duży nacisk w tej części miesięcznika kładziony jest na przedstawianie takich sytuacji, z którymi w codziennej pracy mogą spotkać się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

artykuły w dziale »

 

PRAWO I ORZECZNICTWO

W tym dziale poruszamy tematykę związaną z wchodzeniem w życie nowych aktów prawnych oraz interpretacją niejednoznacznych przepisów. Prezentowane artykuły dotyczą nie tylko prawa zamówień publicznych, ale i innych ustaw: prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

artykuły w dziale »

WOKÓŁ TEMATU

Zamieszczane w dziale publikacje poruszają zagadnienia związane pośrednio z zamówieniami publicznym. Artykuły dotyczą m.in. finansowania inwestycji, funduszy unijnych, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności zawodowej czy zadań własnych administracji publicznej.

artykuły w dziale »

STAŁE RUBRYKI

PYTANIE - ODPOWIEDŹ to miejsce, w którym można znaleźć odpowiedzi na przesyłane do redakcji pytania. Wskazówek udzielają specjaliści-praktycy z zakresu zamówień publicznych.

PYTANIE – ODPOWIEDŹ »

WYKONAWCA W PRZETARGU to rubryka poświęcona w całości wykonawcom. W dziale tym poruszane są zagadnienia związane z udziałem wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, omawiane są także wynikające z ustawy obowiązki podmiotów ubiegających się o publiczne zlecenia, a wszelkie aspekty postępowań ukazywane są z perspektywy wykonawcy.
 

WYKONAWCA W PRZETARGU »

 

OKIEM KONTROLERA to rubryka, w ramach której omawiane są te zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przetargowego, które budzą wątpliwości w praktyce. Analiza tych kwestii oparta jest na odpowiednio dobranym orzecznictwie, głównie Krajowej Izby Odwoławczej, ale także sądów powszechnych i innych organów orzekających.

 

OKIEM KONTROLERA »

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne