Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

XIV Forum Przetargów Publicznych

Data publikacji: 16-07-2019
XIV Forum przetargów...

IV Forum Przetargów Publicznych odbędzie się w dniach
14-16 października 2019 r. w Hotelu Warszawianka Wellness & SPA w Jachrance k. Warszawy.

 

Forum to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz czternasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omawiać problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Za cel stawiamy sobie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

 

W programie m.in.:

 
  • Ochrona i przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z RODO w zamówieniach publicznych
  • Realizacja roszczeń zamawiającego z gwarancji wadialnej oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów o finansach publicznych
  • Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem przepisów rodo
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na praktykę oraz orzecznictwo KIO
  • Zasady wyjaśniania i zmian treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu w świetle wyników kontroli
 
W trakcie Forum Przetargów Publicznych odbędzie się gala wręczenia Kryształów Przetargów Publicznych. Nagrody te są przyznawane najlepszym zamawiającym i wykonawcom w Polsce.
 
Więcej informacji na stronie: www.forum.przetargipubliczne.pl
 
 
 
 
 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne