Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kryształy Przetargów Publicznych 2020

Data publikacji: 03-06-2020
Kryształy Przetargów...
Poznaliśmy laureatów prestiżowej Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych, której celem jest promocja i upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.
 
Do tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2020 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 120 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.
 
Mimo panującej epidemii, Kapituła otrzymała do oceny kilkadziesiąt zadań w każdej kategorii. Wybór najlepszych z nich był więc niełatwy. Wśród zgłoszonych zadań były zarówno duże inwestycje o wielomilionowej wartości objęte dofinansowaniem ze środków UE, jak i mniejsze projekty z budżetu obywatelskiego.
 
Oto nagrody w poszczególnych kategoriach:
 
KATEGORIA I 
Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymało:
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
za: projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.
 
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Wykonawcy otrzymała:
Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o
za: rozbudowę i przebudowę Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk - etap I.
 
KATEGORIA II
Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymał:  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
za: budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178  Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 
Wyróżnienie dla Wykonawcy w tej kategorii otrzymała:
Sprint S.A.
za: zaprojektowanie i wykonanie Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa.
 
KATEGORIA III
Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymał:  
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
za: utworzenie Epi-Centrum Nauki – ośrodka popularyzującego wiedzę, innowacje, rozwój myśli technicznej i nowoczesne technologie.
 
KATEGORIA IV
Inwestycje z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej i ochrony zabytków
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymała: 
Gmina Otmuchów
za: rewitalizację infrastruktury historycznej i centralnej części miasta Otmuchowa. 
 
Patronat honorowy nad 12. edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęły następujące instytucje:
- Ministerstwo Rozwoju, 
- Minister Infrastruktury, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne