Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryształy Przetargów Publicznych 2020

Data publikacji: 03-06-2020
Kryształy Przetargów...
Poznaliśmy laureatów prestiżowej Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych, której celem jest promocja i upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.
 
Do tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2020 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 120 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.
 
Mimo panującej epidemii, Kapituła otrzymała do oceny kilkadziesiąt zadań w każdej kategorii. Wybór najlepszych z nich był więc niełatwy. Wśród zgłoszonych zadań były zarówno duże inwestycje o wielomilionowej wartości objęte dofinansowaniem ze środków UE, jak i mniejsze projekty z budżetu obywatelskiego.
 
Oto nagrody w poszczególnych kategoriach:
 
KATEGORIA I 
Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymało:
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
za: projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.
 
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Wykonawcy otrzymała:
Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o
za: rozbudowę i przebudowę Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk - etap I.
 
KATEGORIA II
Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymał:  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
za: budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178  Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 
Wyróżnienie dla Wykonawcy w tej kategorii otrzymała:
Sprint S.A.
za: zaprojektowanie i wykonanie Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa.
 
KATEGORIA III
Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymał:  
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
za: utworzenie Epi-Centrum Nauki – ośrodka popularyzującego wiedzę, innowacje, rozwój myśli technicznej i nowoczesne technologie.
 
KATEGORIA IV
Inwestycje z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej i ochrony zabytków
Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2020 dla Zamawiającego otrzymała: 
Gmina Otmuchów
za: rewitalizację infrastruktury historycznej i centralnej części miasta Otmuchowa. 
 
Patronat honorowy nad 12. edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęły następujące instytucje:
- Ministerstwo Rozwoju, 
- Minister Infrastruktury, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne