Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

Data publikacji: 10-12-2018
Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców odbędzie się w dniach 27 lutego –1 marca 2019 r. w Z-Hotelu Business & SPA w Otwocku k. Warszawy.
 
Ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń wykonawców biorących udział w procedurze przetargowej. Forum będzie poświęcone analizie problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach przetargowych.
 
W programie m.in.:
 
  • Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany
  • Jak skutecznie zastrzec informację i jak udowodnić, że informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa jest poufna
  • Jak skutecznie przygotować i złożyć – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – ofertę, oświadczenia i dokumenty
  • Jak poprawnie wypełniać i składać oświadczenia JEDZ – najczęściej popełniane przez wykonawców błędy w tym zakresie w świetle aktualnego orzecznictwa KIO
  • Umowy o zamówienie publiczne: rozłożenie ryzyk między strony kontraktowania, możliwość zmiany treści umowy po wszczęciu postępowania lub w trakcie realizacji zamówienia, możliwość odstąpienia od umowy
 
 
Więcej informacji na stronie: www.wykonawcy.przetargipubliczne.pl

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne