Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Data publikacji: 30-03-2016 Autor: Redakcja

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej
odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2017 r.
w Hotelu Aquarius SPA***** w Kołobrzegu »

 

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
 

  • procedura self cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zp w praktyce i orzecznictwie KIO
  • pozacenowe kryteria oceny ofert w zp ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
  • warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej stawiane wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne
  • nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  • oferta oceniona najwyżej a oferta najkorzystniejsza w procedurze odwróconej
  • zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia: organizacja i tryb pracy zespołu, skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków, ograniczenia w członkostwie zespołu
  • dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów, w szczególności  zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych

Formularz zgłoszenia online »

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne