Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektronizacja zamówień...

29 Maj 2017 
Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że komunikacja...

Marginalne klauzule społeczne

10 Maj 2017 
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak często w latach 2013–2016 klauzule społeczne były...

Nowa wersja Kodeksu...

10 Maj 2017 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że w II kwartale br. zostanie...

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Data publikacji: 30-03-2016 Autor: Redakcja

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej
odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2017 r.
w Hotelu Aquarius SPA***** w Kołobrzegu »

 

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
 

  • procedura self cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zp w praktyce i orzecznictwie KIO
  • pozacenowe kryteria oceny ofert w zp ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
  • warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej stawiane wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne
  • nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  • oferta oceniona najwyżej a oferta najkorzystniejsza w procedurze odwróconej
  • zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia: organizacja i tryb pracy zespołu, skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków, ograniczenia w członkostwie zespołu
  • dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów, w szczególności  zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych

Formularz zgłoszenia online »

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne